<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for håndverkere: "Fra skog til vegg 2018"

Akershus bygningsvernsenter inviterer til en ny omgang med kursrekken «Fra skog til vegg».

  •  (Foto/Photo)

Hensikten med kursene er å følge materialene fra utvelgelse på rot via felling og bearbeiding til ferdig høvlede bord, klare til å festes på veggen. Underveis på alle samlingene blir materialkvaliteten vurdert, og sortering foregår kontinuerlig.

Vi er så heldige å få med svært dyktige og erfarne instruktører til disse samlingene! Instruktør på de to første samlingene er Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter på Hjerleid. Han er en skogens mann, lærebokforfatter, håndverker og tradisjonsformidler av beste sort.

Jarle Hugstmyr, rådgiver på Norsk handverksinstitutt, besitter makeløs kunnskap om høvler, høvling, listverk og materialer, og er instruktør på den siste samlingen.

Kursrekke:

Skogstur og saging

1.- 2. juni kl 08 – 17. Kurslærer: Steinar Moldal

Sted: Haugen gård, Haugenveien 160, Spydeberg

Fredagen starter med en runde i skogen for å se på vekstvariasjon, kvistsetting, stammeform m.m. Resten av fredagen og lørdagen blir det saging med forskjellige skurmønstre, som marg- og yteparallell skjæring og vi skal skjære bord og boks. Før sagingen starter og underveis blir det en del barking. De ferdigsagde bordene skal vurderes og bruk bestemmes. Deretter blir de stikklagt og klargjort for tørking. Vi skal høvle disse materialene i september.

Høvling

13.-15. september, kl. 08-17. Kurslærer: Jarle Hugstmyr

Sted: Akershus Bygningsvernsenter v/Follo Museum i Drøbak.

3-dagers samling hvor materialene som felles i februar og sages i april skal høvles. Materialene er da ferdig naturlig tørket, og skal dimensjoneres og høvles med bruk av 4-5 forskjellige høvler for å komme fram til det ønskede ferdig profilerte kledningsbordet.

Praktisk informasjon:

Kursavgift: kr. 3750,- inkl. kaffe og varm lunsj. (Det tilkommer fakturagebyr på 35,-)

For å få fullt utbytte og maksimal forståelse for prosessene, er det påkrevd at deltagerne følger alle samlingene. På de to første samlingene blir det bålkaffe, og varm mat blir servert til lunsj rundt bålet.

Meld deg på kurset her.

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Per-Willy Færgestad: 
per-willy.faergestad@mia.no / tlf 480 73 153


Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs.

Last ned kursrekken som pdf