<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for håndverkere: "Fra skog til vegg 2018"

Akershus bygningsvernsenter inviterer til en ny omgang med kursrekken «Fra skog til vegg».

  • DSC_0110.jpg

Hensikten med kursene er å følge materialene fra utvelgelse på rot via felling og bearbeiding til ferdig høvlede bord, klare til å festes på veggen. Underveis på alle samlingene blir materialkvaliteten vurdert, og sortering foregår kontinuerlig.

Tilsvarende kursrekke, som består av 3 samlinger (2+2+3 dager), holdt vi også i 2014 og 2016.

Vi er så heldige å få med svært dyktige og erfarne instruktører til disse samlingene! Instruktør på de to første samlingene er Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter på Hjerleid. Han er en skogens mann, lærebokforfatter, håndverker og tradisjonsformidler av beste sort.

Jarle Hugstmyr, rådgiver på Norsk handverksinstitutt, besitter makeløs kunnskap om høvler, høvling, listverk og materialer, og er instruktør på den siste samlingen.

Kun to plasser igjen!  Meld deg på kurset her.

Kursrekke:

Samling 1: Felling av trær.

Uke 11, 16.-17. mars kl 08-17. Kurslærer: Steinar Moldal

Sted: Haugen gård, Haugenveien 160, Spydeberg.

2-dagers samling i skogen, hvor vi vurderer virkeskvalitet og foretar materialutvelgelse på rot. Egnede trær skal felles med øks og svans, kvistes, sorteres, kappes og fraktes ut av skogen.

Samling 2: Saging

Uke 15, 13.-14. april kl 08-17. Kurslærer: Steinar Moldal

Sted: Haugen gård, Haugenveien 160, Spydeberg.

2-dagers samling ved saga på Haugen gård, hvor temaet er materialutnyttelse og skjæring av 5/4” og 1” bord. Saging/oppdeling, kvalitetssortering, stabling og lagring for tørking. Vi skal også se på styrkeegenskaper i ferdig skåret materiale på ulike måter. Til saging av tømmeret fra februar-samlingen blir det brukt en horisontal båndsag. Alle deltakerne får prøve seg ved sagen og bidratt i utvelgelsen av hvilke emner som skal tas ut av stokken.

Samling 3: Høvling

Uke 37, 13.-15. september kl 08-17. Kurslærer: Jarle Hugstmyr

Sted: Akershus Bygningsvernsenter v/Follo Museum i Drøbak.

3-dagers samling hvor materialene som felles i februar og sages i april skal høvles. Materialene er da ferdig naturlig tørket, og skal dimensjoneres og høvles med bruk av 4-5 forskjellige høvler for å komme fram til det ønskede ferdig profilerte kledningsbordet.


Praktisk informasjon:

Kursavgift: kr. 4500,- inkl. kaffe og varm lunsj. (Det tilkommer fakturagebyr på 35,-)

For å få fullt utbytte og maksimal forståelse for prosessene, er det påkrevd at deltagerne følger alle samlingene. På de to første samlingene blir det bålkaffe, og varm mat blir servert til lunsj rundt bålet.

Meld deg på kurset her.

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Per-Willy Færgestad: 
per-willy.faergestad@mia.no / tlf 480 73 153


Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs.

Last ned kursrekken som pdf