Hopp til hovedinnhold
Kvinne restaurerer vindu.

Akershus bygningsvernsenter har som mål å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse.

Kursrekken består av sju samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Det er ingen kursavgift, men pliktig oppmøte på alle samlingene.

Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi.

Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.

Obs! Påmeldingen til kursrekka for håndverkere 2023-2024 er nå stengt. 

Vil du stå på venteliste til kursrekka? Send oss en e-post til bygningsvernsenteret@mia.no, så tar vi kontakt hvis det blir ledige plasser.

Kursplan (vi tar forbehold om eventuelle endringer i planen):

07.-09. september 2023
STILHISTORIE, BYGGESKIKK OG VERKTØYBRUK

Vi skal se på stilhistorien og bygningsutviklingen i Norge gjennom tidene. Materialbruk og verktøybruk som viktige elementer i håndverkstradisjonen vår. Vi ser på ulike høvler og spor, sletthøvling av bord, retting, kanting, kantprofilering og høvling av barokk- og rokokkoprofiler.  

Sted: Follo museum, Drøbak

Instruktører: Jarle Hugstmyr (Norsk Håndverksinstitutt) og Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter

19.-21. oktober 2023
BINDINGSVERK

Bygging av uthus i tungt bindingsverk. Kurset er praktisk og gir en innføring i bindingsverkets konstruktive prinsipp. Erfaring med hvordan treforbindelser og skjøter utføres. Bindingsverkets historie, metode og anvendelse blir belyst. De praktiske oppgavene utføres utendørs. Ta med eget verktøy hvis du har.

Sted: Follo Museum, Drøbak

Instruktører: Robert Klumpp (Tømrermester fra Tyskland) og Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter

16.-18. november 2023
BYGNINGSANALYSE

Vi "leser" og daterer huset ved å se nøye på materialer, konstruksjoner og stilperioder. Vi identifiserer noen av de vanligste skadeårsakene, og gir en kort innføring i tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger (etter NS-EN 16096).

Sted: Fossum gård, Enebakk

Instruktører: Vegard Røhme og Ole Jakob Holt, Akershus bygningsvernsenter

08.-10. februar 2024
HØVELMAKING

Vi lager sems- og hulkilhøvler – fra trekloss til ferdig høvel. Til dette kurset er det en egenandel på ca. 2300 kr til materialer. Deltagerne beholder høvlene.

Sted: Skedsmo videregående skole, Lillestrøm

Instruktører: Jarle Hugstmyr (Norsk Håndverksinstitutt) og Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter

14.-16. mars 2024
RESTAURERING AV VINDUER

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling.

Sted: Follo museum, Drøbak

Instruktør: Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter

25.-27. april 2024
TØRRMURING OG LEIREMØRTEL

Vi lærer prinsippene bak tørrmuring med naturstein. Vi går gjennom egenskaper og bruksområder til leire og tilslaget (halm, dyrehår og sand). Videre ser vi på annen bruk av leire i bygninger. Kurset er både teoretisk og praktisk.

Sted og instruktør: Mer informasjon om sted og instruktør kommer

30. mai-02. juni 2024
MALING

Vi jobber med utvendig maling av trevegger - tilstandsvurdering, skraping, børsting, vasking. Påføring av linoljemaling.

Vi koker og påfører komposisjonsmaling (tradisjonell rugmelsmaling)

Sted og instruktør: Mer informasjon om sted og instruktør kommer

Praktisk informasjon

Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken. 

Maksantall deltagere er 12 personer. Utøvende håndverkere vil bli prioritert.

Det er pliktig oppmøte til alle samlinger i kursrekka. Etter endt kursrekke vil alle deltagere motta deltagerbevis.

Kontaktpersoner

Per Willy Færgestad

Per Willy Færgestad

Seniorrådgiver, tømrermester og ingeniør. Fagansvarlig for håndverkerkurs. Avd. Follo

Camilla Plocinski Nilsen

Camilla Plocinski Nilsen

Bygningsvernrådgiver. Kontakt for håndverkerkurs (i permisjon)