Hopp til hovedinnhold

Tilbakeføring sveitserstilveranda på Ullensaker prestegård

Fra spor og foto til tegning og utførelse. Et samarbeidsprosjekt mellom Opplysningsvesenets fond, utøvende håndverkere, kursdeltagere og Akershus bygningsvernsenter

  • Foto: Norsk folkemuseum

Den praktiske delen bestod i montering av konstruksjonsdeler / sammenføyning, tilvirkning av profilerte sperrer, noe tilvirkning av dekor / løvsagarbeid, maling.

Hver dag startet med en kort teoribolk med ulike tema; Stilhistorie, samfunnshistorie / teknologiutvikling, gamle håndverksteknikker, maling, reparasjon og verktøyprosesser, tilskuddsordninger, myndigheter.

Instruktører: Tradisjonshåndverker Bendik Storm Iversen og byggmester Robert Klumpp. Trond Sundby, arkitekt Opplysninsvesenets fond, Ole Andreas Klaveness nestor i malerfaget og seniorrådgiver og tradisjonshåndverker Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter.

Praktisk info

  • Antall plasser: 8 stk.
  • Kursavgift kr 950 pr. deltager
  • Deltagerne tar med egen mat.

Kurset er beregnet på utøvende håndverkere.

Om sveitserstilverandaer

Dagens veranda var i svært dårlig forfatning. Verandaen ble trolig tegnet på 1940-50-tallet, i klassisistisk stil. Hovedbygningen er opprinnelig fra tidlig 1800-tall, og hadde opprinnelig en klassisistisk utforming. Mot slutten av 1800-tallet gjennomgikk hovedbygningen en stor utbedring, hvor bygningen fikk sveitserstilpreg etter datidens forbilder med ny panel, takutstikk med profilerte sperrehoder, vindusutforming og ruteinndeling fra sveitserstilen, og ikke minst en stor, to-etasjes veranda.

Opplysningsvesenets fond ønsket å tilbakeføre verandaen og bygge en kopi av den forrige sveitserstilverandaen. Underlag for prosjekteringen har vært oppmåling av bygningsmessige spor på plassen, og to viktige fotografier fra sveitserstilverandaen.