<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for håndverkere i Akershus 2019-2020

Kurset er fulltegnet, men du kan sende en e-post til bygningsvernsenteret@mia.no  for å stå på venteliste.

Akershus bygningsvernsenter har som mål å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse.

Kursrekken består av sju samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. 

Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi. 

Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.

Kursplan:

29.–31. august 2019​
STILHISTORIE OG TEKNOLOGI

Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktisk håndverksteknikker.

Sted: Follo museum

Instruktører: Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr

19.-21. september 2019​​
BYGNINGSANALYSE

Hvordan lese et hus. Oppmåling, dokumentasjon og tilstandsvurdering.

Sted: mer informasjon om sted kommer

Instruktører: Ole Jakob Holt og Vegard Røhme

14.-16. november 2019
BINDINGSVERK

Bygging av uthus i tungt bindingsverk.

Sted: Follo museum

Instruktører: Robert Klumpp og Per-Willy Færgestad

23.-25 januar 2020
HØVELMAKING

Vi lager profilhøvler – fra trekloss til ferdig høvel. Til dette kurset er det en egenandel på ca. 1500 kr til materialer.

Sted: Rud videregående skole, Bærum

Instruktører: Jarle Hugstmyr og Per-Willy Færgestad

27.-29. februar 2020
RESTAURERING AV VINDUER

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling.

Sted: Rud videregående skole, Bærum

Instruktører: Håkon Gøthesen og Per-Willy Færgestad

7.-9. mai 2020
MUR OG PUSS

Muring med teglstein og kalkmørtel.

Sted: mer informasjon kommer.

Instruktør: Nils Kristian Høien Nielsen

4.-6. juni 2020
MALING

Tilstandsvurdering, grunnarbeider, tilvirkning og påføring av komposisjons- og linoljemaling.

Mer informasjon om sted og instruktører kommer.

I tillegg til kursrekken blir det arrangert enkeltstående kurs. Blant andre:

  • Restaurering av dører
  • Fukt og etterisolering
  • Smiing
  • Reparasjonslaft
  • Tilskuddsordninger
  • Eldre elektriske anlegg

Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken.

Kontaktperson

Per-Willy_Frgestad_1.jpg. Foto/Photo

Per Willy Færgestad

Per Willy Færgestad

Seniorrådgiver, tømrermester og ingeniør. Fagansvarlig for håndverkerkurs. Avd. Follo