<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

SOS for huseiere! (2017)

Har du et gammelt hus som trenger istandsetting og vedlikehold?

  •  (Foto/Photo)
    Foto: Margret Lie Wessel

Lurer du på hvor du skal begynne og hvem du kan søke råd hos? Hva kan du gjøre selv, og hva bør du overlate til håndverkere? Trenger du råd om isolering eller andre Enøk- tiltak før vinteren setter inn for alvor? Kanskje er det tilskuddsordninger du kan søke på.

Eller er du generelt bare interessert i verneverdige hus?

Da er dette kurset for deg!

Praktisk informasjon

Dato: Torsdag 16.november
Sted: Waldermarhøyveien 13, 1400 Ski.
Kl. 18.00-21.00.
Kursledere: Ole Jakob Holt, Akershus bygningsvernsenter og Marte Boro, Riksantikvaren.
Pris: kr. 100