<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for håndverkere: Tradisjonshåndverk og bygningsvern

I 2017-18 gjennomføres et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk og bygningsvern

  •  (Foto/Photo)

OBS! Kursrekken er nå fulltegnet. Du kan derfor ikke melde deg på kursene.


Akershus bygningsvernsenter har som målsetting å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse. I september 2017 starter et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk og bygningsvern. 

Kursrekken består av 6 samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Deltakerne får praktisk kunnskap i å utføre istandsetting av eldre bygninger på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk, konstruksjonsprinsipper og teknologi. Deltagerne vil få jobbe med tradisjonelt verktøy og metodikk, og møte instruktører med bred kunnskap og lang erfaring med håndverk og bygningsbevaring.

Kursrekke

7.–9. september 2017
Stilhistorie og teknologi

Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktiske håndverks-
teknikker – oppgangs- og kransag, øks og høvel.
Sted: Follo museum, Gurisaga i Gjersjøelva
og Norsk folkemuseum
Instruktører: Per-Willy Færgestad, Jarle Hugstmyr, håndverkere fra Folkemuseet

5.–7. oktober 2017
Bygningsanalyse

Hvordan lese et hus. Oppmåling, dokumentasjon og tilstandsvurdering.
Sted:Auli mølle, Nes
Instruktører:Ole Jakob Holt og Vegard Røhme

9.–11. november 2017
Taktekking

Gjenbruk av tegl. Undertekking. Materialvalg.
Sted: Oppaker, Nes
Instruktør: Per-Willy Færgestad

1.–3. februar 2018    
Restaurering av vinduer

Glassarbeid, kitting, trereparasjoner, overflatebehandling. Historisk gjennomgang.
Sted:Rud videregående skole, Bærum
Instruktør: Håkon Gøthesen

24.26. mai 2018
Mur og puss

Muring med naturstein og/eller mørtler.
Sted: Romerike
Instruktører:Erlend Marthinsen & Chris Millar

7.–9. juni 2018
Maling

Tilvirkning og påføring av
komposisjons- og linoljemaling.
Sted: Asker museum
Instruktør: Ida Gamre

Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs.