<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for håndverkere i Akershus 2018-19

Obs! Kursrekken er fulltegnet.

  •  (Foto/Photo)

Akershus bygningsvernsenter har som mål å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse i Akershus.

Kursrekken består av 7 samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi. Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.


Kursplan:

30. august – 1. september 2018
STILHISTORIE OG TEKNOLOGI
Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktiske trehåndverksteknikker.
Sted: Follo museum
Instruktører: Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr

4. – 6. oktober 2018
BYGNINGSANALYSE

Hvordan lese et hus. Oppmåling, dokumentasjon og
tilstandsvurdering.
Sted: Enebakk
Instruktører: Ole Jakob Holt og Vegard Røhme                        

1. – 3. november 2018
TAKTEKKING
Gjenbruk av tegl. Undertekking. Materialvalg.
Sted: Romerike
Instruktør: Per-Willy Færgestad                            

7. – 9. februar 2019
RESTAURERING AV VINDUER

Glassarbeid, kitting, trereparasjoner, overflatebehandling.
Historisk gjennomgang.
Sted: Rud videregående skole, Bærum
Instruktør: Håkon Gøthesen                 

28. februar – 2. mars 2019
BINDINGSVERK

Bygging av uthus i tungt bindingsverk.
Sted: Follo museum
Instruktører: Per-Willy Færgestad og Robert Klumpp                        

2. – 4. mai 2019
MUR OG PUSS

Muring med teglstein og kalkmørtel.
Sted: Skedsmo bygdetun
Instruktør: Nils Kristian Høien Nielsen                        

13. – 15. juni 2019
OVERFLATEBEHANDLING

Tilvirkning og påføring av komposisjons- og linoljemaling.
Sted: Nes samlinger, Romerike
Instruktør: Ida Gamre                        


I tillegg til kursrekken blir det arrangert enkeltstående kurs. Blant andre:

  • Interiørmaling
  • Smiing                  
  • Reparasjon av dører
  • Høvelmaking
  • Tilskuddsordninger
  • Sliping av eggverktøy


Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken. 

For mer informasjon:

Last ned kursoversikten her