<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kle huset riktig - om kledning, vedlikehold og materialvalg

Byggets kledning har to viktige oppgaver. Den første er å skjerme bygget for vær og vind. Den andre er estetisk. Kledningen er både byggets skjerm mot og ansikt utad til verden.

Obs! Kurset er gjort om til et webinar.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Gjennom tidene har estetiske og teknologisk utviklinger gjort sitt for å sette preg på byggene våre. Kledning, listverk og panel er derfor viktige identitetsbærer for byggets historie.

Lær deg å kjenne igjen og ta vare på stilepokene i egen kledning og panel - bli med på kurs i kledning, vedlikehold og materialkvalitet.

Kurset vil ta for seg ulike stilepoker i byggeskikken. Det vil gå igjennom typiske skader og gi en innføring i materialkvalitet, vedlikehold og istandsetting.

Praktisk info:

 • Instruktører: Per-Willy Færgestad og Ona Flindall
 • Pris: 200,-
 • Kurset er et webinar. Lenke sendes ut.

Program

 • 18.00-18.15: Velkommen v/ Akershus bygningsvernsenter
 • 18.15-18.35: Stil og teknologi, tilstand og tiltak
 • 18.35-18.45: Spørsmål og svar
 • 18.45-19.10: Materialkvalitet, typiske skader
 • 19.10-19.20: Pause
 • 19.20-19.50: Materialkvalitet, vedlikehold
 • 19.50-20.00: Spørsmål og avslutning