<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for huseiere høsten 2019

Søknadsverksted

Informasjon om ulike tilskuddsordninger og hvordan skrive en god søknad.

Når: 17. september kl. 18-21
Sted: Waldemarhøy, Ski
Instruktør: Ole Jakob Holt og Vegard Røhme
Pris: kr 200,-

Vindusrestaurering - fulltegnet

Praktisk istandsetting, skjæring av glass, grunning av rammer. Innsetting og kitting av glassruten, samt rustbehandling av beslag.
Vi har vinduer til de som ikke tar med egne.

Når: Tirsdag 15. og onsdag 23. og 30. oktober kl. 18-21
Sted: Follo museum, Drøbak
Instruktør: Per-Willy Færgestad
Pris: kr 950,-

SOS - Førstehjelp for eiere av gamle hus

Et kurs for deg som ikke helt vet hvor og hvordan du skal begynne, og hva som kan tas vare på. Lær mer om istandsetting etter antikvariske prinsipper, råd erfaringer og Enøk-tiltak.

Når: Onsdag 6. november fra kl. 18- 21
Sted: Eidsvoll bygdetun
Instruktør: Ole Jakob Holt. Victoria Brand Munthe-Kaas og Lars Munthe -Kaas fra Historiske Hus forteller om utfordringer og valg gjennom istandsettingen av Skjeggenes Gård i Setskog.
Pris: kr 200,-

Kjøp kursbillett

Felles for alle kursene:

  • Pause med enkel bevertning er inkludert.​
  • Påmeldingen er bindende. Det tilkommer et fakturagebyr på kr 35,-.
  • Ved for få påmeldte forbeholder vi oss rettet til å avlyse kurset.


Er kurset du vil delta på fulltegnet?

Send en e-post til bygningsvernsenteret@mia.no  for å stå på venteliste.