Hopp til hovedinnhold

Feier'n kommer!

Hvordan møte dagens brannkrav med gamle piper og ildsteder?

Kurset har gratis inngang, men meld deg på, så vi vet hvor mange som kommer!

Har du et gammelt ildsted og pipe, og frykter avvik og fyringsforbud?

Lurer du på hvordan du skal sikre bruk av disse i møte med dagens brannforskrifter?

Denne kvelden ønsker vi å legge til rette for godt samarbeid og forståelse om temaet, mellom eiere, brannvesen og bygningsvernet!

Vi skal diskutere skader og brannsikring og fortsatt bruk av de eksisterende pipene og ildstedene.

Det blir åpent for spørsmål, og det er mulighet for å komme med egne utfordringer og få diskutert løsninger.

Kurset holdes i samarbeid med Fredrikstad bygningsvernsenter.

Program for kvelden

 • 18.00-18.10: Velkommen – v /Margret Lie Wessel, leder Akershus bygningsvernsenter.
 • 18.10-18.40: Hva forteller pipa deg? Ulike piper til ulike hus og perioder v/ seniorrådgiver Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter.
 • 18.40-18.50: Spørsmålsrunde
 • 18.50-19.00: Pause /m kringle
 • 19.00-19.30Hva er utfordringen? v/ feiermester Stian Christoffersen og Tom Westlund. Fredrikstad brann og redningskorps.
   • Brannkrav-kort
   • Hva trigger avviksmelding/fyringsforbud?
   • Hvilke årsaker er mest vanlige i forhold til avvik/forbud?
   • Anbefalte og godkjente løsninger
 • 19.30-19.40: Spørsmålsrunde
 • 19.40-20.10:Typiske utfordringer og mulige løsninger v/ murermester Roar Kristoffersen.
   • Valg av materialer og utførelse
   • Eksempler på godkjente løsninger
  • 20.10-20.30: Tid til spørsmål og råd om individuelle løsninger