<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Feier'n kommer!

Hvordan møte dagens brannkrav med gamle piper og ildsteder?

 • (Foto/Photo)

Har du et gammelt ildsted og pipe, og frykter avvik og fyringsforbud?

Lurer du på hvordan du skal sikre bruk av disse i møte med dagens brannforskrifter?

Denne kvelden ønsker vi å legge til rette for godt samarbeid og forståelse om temaet, mellom eiere, brannvesen og bygningsvernet! Vi skal diskutere skader og brannsikring og fortsatt bruk av de eksisterende pipene og ildstedene.

Det blir åpent for spørsmål, og det er mulighet for å komme med egne utfordringer og få diskutert løsninger som del av kurset.

Pris: 200,-

Foreløpig program for kvelden

Velkommen – v/Margret Lie Wessel, leder Akershus bygningsvernsenter

18.30: Fyringsforbud på Ullerhov v/ eier Olav Tobias Ødegaard

 • Fyringsforbud, pålegg, og krav
 • Hva nå?

18.30-18.40: Spørsmål

18.40-19.10: Hva er utfordringen? v/ Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Brannrådgiver Kenneth Hoff

 • Brannkrav-kort
 • Hva trigger avviksmelding/fyringsforbud?
 • Hvilke årsaker er mest vanlige ift avvik/forbud?
 • Anbefalte og godkjente løsninger

19.10-19.30: Pause/ m kringle

19.30-19.50: Bedre enn sitt rykte! Om gamle ovner og ildsteder v/ Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim

19.50-20.00: Spørsmål

20.00-20.30: Typiske utfordringer og mulige løsninger v/ Murer Tore Granmo

 • Valg av materialer og utførelse
 • Eksempler på godkjente løsninger

20.30- 21.00: Diskusjon og tid for individuelle råd.

 • (Foto/Photo)
  1/1