<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Råd over disk for huseiere

Vi gir deg råd om istandsetting og ny bruk av gamle bygninger - enten du skal til å starte opp, eller er midt i prosessen. Bestill et gratis møte (30 min.) med oss!

​Er du huseier og har behov for rådgivning om istandsetting av gamle bygninger, men ikke trenger befaring? Står du midt i prosessen og trenger litt hjelp til å komme videre?​

Vi har åpent siste tirsdag i måneden fra kl. 9-11:30. Huseiere får 30 minutter hver med en av våre rådgivere. 

Sted: Akershus bygningsvernsenter (MiA - Museene i Akershus) Strømsveien 74, 2011 Strømmen

Har du spørsmål? Kontakt oss.