<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Uthuset i Kirkegata 2 er reddet og istandsatt!

Vi feirer under byfesten i Lillestrøm med aktiviteter for hele familien.

Både elever fra byggfag på Skedsmo vgs, Vestby vgs. og Kuben vgs., håndverkere og huseiere har vært med!

Dette feirer vi med aktiviteter under Byfesten Lillestrøm lørdag 15.juni fra kl. 12- 16.

Du kan prøve deg på lafting og høvling. Og det vil være en morsom familiequiz om gammelt verktøy og beslag. 

Servering av sveler og kaffe.

Program

  • Kl. 12-16: Aktiviteter
  • Kl. 12: Åpning ved ordfører Ole Jakob Flæten
  • Kl. 12:30: Istandsetting av uthuset v/ håndverker Alexander Arneberg og prosjektleder Ole Jakob Holt.
  • Kl. 14: «Hva nå Lillestrøm?» ved generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim
  • Kl. 14.15: «Perle under restaurering» ved Fortidsminneforeningen Oslo Akershus

Les mer om prosjektet her.


Arrangører: Fortidsminneforeningen 175 år, Romerike Lokallag av Fortidsminneforeningen, "Perle under restaurering" og Akershus bygningsvernsenter

Prosjektet er støttet økonomisk av Fortidsminneforeningen ved «Kulturminner for alle», Kulturminnefondet, Skedsmo kommune og Akershus bygningsvernsenter.