<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Aurskog-Høland bygdetun og Bygdetruppen inngår samarbeid!

Aurskog-Høland bygdetun har vært en viktig møteplass på Hemnes i over femti år. Nå inngår bygdetunet et tett samarbeid med Bygdetruppen og skal bli et enda bedre sted, både for de lokale og for innbyggerne i hele kommunen!

Museene i Akershus (MiA) driver bygdetunet og er stolte over å inngå dette samarbeidet, som skal sikre at bygdetunet både opprettholder det kjente og kjære tilbudet, men samtidig fornyer seg og blir interessant for nye grupper.

Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å kunne tilby «det beste fra to verdener»: MiAs museumskompetanse og Bygdetruppens smittende engasjement og evne til å lage fantastiske, levende opplevelser. Dette er i tråd med Akershus fylkeskommunes nye kulturplan, som sier at museene i større grad skal søke samarbeid med andre deler av kulturlivet, gjøre seg relevant for nye grupper og være en arena for en videre type kulturaktivitet. Avtalen med Bygdetruppen gjør dermed Aurskog-Høland bygdetun til et fyrtårn som kan vise vei for hvordan andre museer og kulturaktører kan finne frem til hverandre og løfte sammen for å skape gode tilbud til befolkningen.

Bygdetruppen vil ha en stedlig representant ved bygdetunet, som kan treffes til faste tider (kontaktinformasjon og tider kommer)

Om Bygdetruppen: Bygdetruppen Teater er et teaterlag som har fokus på å samle inn og formidle lokalhistorie. Retningslinjen vår er å lete etter gull i egen skog, å sette fokus på det vi har i egen hjemkommune og dyrke fram de gode historiene. Vi består av 30 aktører i alderen 14 til 63 år.
Bygdetruppen Teater er en frivillig organisasjon. Vi har et styre som tar seg av det administrative og en kunstnerisk ansvarlig som sørger for kvalitet og utvikling. Vi drifter en lokal kulturarena på Fosser i Høland hvor vi holder kurs, forestillinger, konserter mm. (se smia213.no). Vi ser på vår aktivitet som et samfunnsansvar hvor vi er med på å utvikle kultur- og teatermiljøet i nærmiljøet. Både for barn og voksne. Fra og med mars 2017 er vi også hyret inn av Museene i Akerhus som ansvarlig for all formidling og arrangement ved Aurskog-Høland bygdetun.
Vårt ungdomsarbeid for 2017 er omfattende. Vi har satt igang et prosjekt kalt «inni anna» som er et ungdomsprosjekt av ungdom og for ungdom. Temaet er psyisk lidelse. Målet er å få ungdom til å kunne sette «ord» på dette gjennom teater som uttrykksform.
Vi har også flere forestillinger hvor voksne er aktørene og hvor barn er målgruppen. Dette er forestillinger med få aktører og lite rekvisitter. Forestillingene er omreisende og når barna der de i er. Temaene bærer i seg det lokale, steder og problemstillinger er gjenkjennelige. Forestillingene våre er også interaktive og oppfordrer barn til deltagelse.
I tillegg til å engsjere de yngre jobber vi med reminisenseteater. Vi samler inn historier og minner fra bygdefolket og jobber fram små og større forestillinger basert på det som deles. Disse forestillingene ser vi på som kulturminner og som en del av vår lokale identitet

For mer informasjon om Bygdetruppen: