<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Temalunsj: Barndomsminner - om lek i gamle dager v/kulturhistoriker Audun Kjus og leder i Skedsmo historielag Vidar Larsen.

Onsdag 5. april kl. 12.00-14.00

  • Bilde_fra_nettsiden.jpg

Norsk Folkemuseum/Norsk etnologisk gransking
samler minner om barns lek. Etter innledning om
lekingens historie forteller Bjørn Lundby, Solveig
Hoelsæter med flere om hvordan de lekte. Ta
gjerne med egne minner.
 
Lunsjen består av hønesuppe, hjembakte
rundstykker og kalvedans med rød saus.

Entre kr 100,- inkl servering.
Vi har betalingsterminal og Vipps.

Arrangert av Huseby gårds venner og Skedsmo historielag.


Velkommen!