Fattiggårdsfolk

I utstillingen får du møte fattiggårdsbestyrer Syprian Steffensen i samtale med tilsynskommiteens formann, Adolf Brånås, og fattiggårdens kokke Ingeborg. Du kan også høre lille Marens samtale med den døende Skinnfell-Marja.

  • Barn sitter på gulvet i gammeldagse kostymer og lytter til historien om lille Maren og Skinnfell-Marja.
    Alle 2. klassinger i Skedsmo kommer til Skedsmo bygdemuseum som en del av Den kulturelle skolesekken. De får prøve å bo på fattiggården, og her lytter de til lydspillet om lille Maren og Skinnfell-Marja. Trine Grønn Iversen