Oslofjordmuseets Venner

Venneforeningen ble stiftet allerede i 2003, ti år før museet åpnet, og gikk lenge under navnet "matrosene". Venneforeningen har vært en aktiv pådriver og støttespiller i etableringen av Oslofjordmuseet og arbeider for å skape økt interesse for, og aktiviteter rundt museet.

Du kan lese mer om Venneforeningen her:

    • IMG_5994s_Foto_Tordis_dbehr.jpg
      Styret i Venneforeningen. Fra venstre: Per Salvesen, Knut Falla, Tom Armann, Trine Hamre Bendixen, Morten Jensen, Tore Hansen, Ellen Ugland og Anstein Spone. Foto: Tordis Ødbehr.