Vi er MiA

Vi er Akershus største kulturinstitusjon og tilbyr mangfoldige opplevelser med fortellinger om vår nære og fjerne historie. Med våre lokale museer rundt i hele fylket viser MiA et bredt spekter av det mangfoldige og fargerike Akershus. Tett inntil Oslo, men allikevel ukjent for mange, med spennende historie og interessante besøksmål.

Se også

19 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre

  • Gruppebilde av de fleste ansatte i Museene i Akershus med like t-skjorter.
    Vi i MiA Øivind Möller Bakken/MiA

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 18 museer, 34 besøkssteder og 4 kompetansesentre – og utgjør i dag, med sine 97 ansatte, Akershus fylkes største kulturinstitusjon.  Men hvert museum tilbyr særegne opplevelser. Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. Museene skal ikke bare vise fortiden, men tilstreber også å være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser.

Kompetanse

  • Pokal_samlingsforvaltning.jpg
    Museumstjenesten i MiA Øivind M. Bakken/MiA

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr  tjenester innenfor gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. Vi vil legge ut mer detaljert om våre tilbud og kontaktinformasjon etter hvert.

Blikket rettet fremover

  • T1A8363.jpg

Vårt mål har vært å tydeliggjøre museets visjon og verdier samt gi et klart signal at vi er et museum med blikket rettet fremover. For å nå vår målsetning har vi arbeidet med et samlende, nytt navn og en ny visuell profil for vårt museum. Første kvartal 2016 skiftet vi navn fra Akershusmuseet til MiA – Museene i Akershus. Vårt nye navn og profil er et samarbeid med Dinamo. 

Vedtekter

Årsrapport 2015

Her kan du lese mer om vårt arbeid i 2015 og om våre museumsavdelinger: 

Vil du vite mer?

Kontakt en av oss:

For ansatte