<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi er Museene i Akershus

Vi er Akershus største gruppering av museer, med et helt unikt mangfold av nære opplevelser – nære deg.
Med besøkssteder både vest- syd- og nord for Oslo – ja sågar ett midt i Oslo, er det aldri lang vei å reise. Kanskje kan du få et hyggelig gjensyn med et sted du kjenner, eller til og med en hyggelig overraskelse, enten du bor i nabolaget eller er tilreisende.

Se også

19 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre

  • RS3009_Eidsvoll-3.jpg
    Foto: Ingrid Aas

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 18 museer, 34 besøkssteder og 4 kompetansesentre – og utgjør i dag, med sine 97 ansatte, Akershus fylkes største kulturinstitusjon.  Men hvert museum tilbyr særegne opplevelser. Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. Museene skal ikke bare vise fortiden, men tilstreber også å være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser.

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr  tjenester innenfor gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. 

Vedtekter

Årsrapport 2016

Her kan du lese mer om vårt arbeid i 2016 og om våre museumsavdelinger: 

For ansatte