Vi er MiA

Vi er Akershus største kulturinstitusjon og tilbyr mangfoldige opplevelser med fortellinger om vår nære og fjerne historie. Med våre lokale museer rundt i hele fylket viser MiA et bredt spekter av det mangfoldige og fargerike Akershus. Tett inntil Oslo, men allikevel ukjent for mange, med spennende historie og interessante besøksmål.

Se også

19 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre

  • T1A8363.jpg

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 18 museer, 34 besøkssteder og 4 kompetansesentre – og utgjør i dag, med sine 97 ansatte, Akershus fylkes største kulturinstitusjon.  Men hvert museum tilbyr særegne opplevelser. Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. Museene skal ikke bare vise fortiden, men tilstreber også å være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser.

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr  tjenester innenfor gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. 

Vedtekter

Årsrapport 2016

Her kan du lese mer om vårt arbeid i 2016 og om våre museumsavdelinger: 

For ansatte