<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi er Museene i Akershus

Vi er Akershus største gruppering av museer, med et helt unikt mangfold av nære opplevelser – nær deg. Med besøkssteder både vest- syd- og nord for Oslo – til og med ett midt i Oslo, er det aldri lang vei å reise. Kanskje kan du få et hyggelig gjensyn med et sted du kjenner eller en hyggelig overraskelse – enten du bor i nabolaget eller er tilreisende.

Se også

18 museer med 34 besøkssteder

  • Opplevelser i Akershus
    Foto: Ingrid Aas

MiA – Museene i Akershus– er et konsolidert museum med en samling av 18 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentere. I dag utgjør MiA med sine 97 ansatte Akershus fylkes største kulturinstitusjon. 

Hvert museum tilbyr særegne opplevelser

Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. Museene skal ikke bare vise fortiden, men tilstreber også å være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser.

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr  tjenester innenfor gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. 

Vedtekter

Årsrapport 2016

Her kan du lese mer om vårt arbeid i 2016 og om våre museumsavdelinger: 

For ansatte