Kart og veibeskrivelse

Nes samlinger

Stein skole, Nes kirkeruin, Funnefoss industriarbeidermuseum, Arbeidersmåbruket Furuseth og Auli mølle.