Auli Mølle

Mølla er bygget i 1909. Mølledriften går tilbake til 1600-tallet. Den nåværende mølla var i ordinær drift til 1985.

Maskineriet er drevet av en vannturbin som også driver et lite kraftverk. En av de opprinnelige steinkvernene er stadig i bruk. Mølla er intakt og inngår i Nes kommunes beredskapsplan. Til mølla hører bolig, uthus og hvilestall for hestene som kjørte korn til mølla. Nes kunstforening bruker nå mølla som galleri for sine kunstutstillinger.

Omviser/kontaktperson: Anne Gunn Duenger
E-post: AnneGunn.Duenger@mia.no

Tlf: 95724500/63902700