Utvikling av Villa Sandmo på Aurskog-Høland bygdetun

Museumstjenesten er i gang med å skrive en rapport og idèkatalog som skal brukes som grunnlag for restaurering og utvikling av Sandmo villaen på Aurskog-Høland bygdetun.

 • Eiendommen Villa Sandmo. Widerøe flyfoto 1961
  Eiendommen Villa Sandmo. Widerøe flyfoto 1961


Villa Sandmo blir museum

Aurskog-Høland kommune ervervet eiendommen Sandmo i 2011. Eiendommen ligger mellom Aurskog-Høland bygdetun og Bråte skole og består av fem bygninger og et mindre landbruksareal mot Bråte skole. Den 1. 2013 ble Sandmo eiendommen en del av bygdetunet. 

Sandmo eiendommen er et fint tillegg til bygdemuseet idet hus og verksteder forteller historie fra etterkrigstiden og til ca. 2000. Eiendommen var eid av Øyvind Bjørklund som var smed og kona Greta Bjørklund som var husmor.

Bolighuset ble bygget i 1947 i sen byggmesterfunkis-stil. Bjørklund bygget også en større smie med garasje og en liten leilighet Katthult i andre etasje. På eiendommen ligger dessuten et hønsehus med utedo og et grisehus. 

Greta Bjørklund var meget interessert i hagestell og villaens hageanlegg er derfor beplantet med et stort utvalg av tidstypiske stauder, busker og trær fra perioden 1945-2000.

 • Privat foto av spisestuen i Villa Sandmo i 1980-årene. På dette tidspunkt var en bonderomantisk stil populær i mange hjem
  Privat foto av spisestuen i Villa Sandmo i 1980-årene. På dette tidspunkt var en bonderomantisk stil populær i mange hjem


Prosjektgruppens oppdrag

Gruppens oppdrag er å dokumentere og beskrive Sandmo villaen og gi innspill til den videre utvikling av stedet. Gruppen startet sitt arbeid i 2016 og planlegger å få ferdig en rapport og idèkatalog tidlig høst 2017.

Prosjektgruppen består av avdelingsleder Eirik Kristoffersen, Berit Anderson, Petter Tønder Jakobsen og Kirsten Linde, alle konservatorer i Museumstjenesten. Gruppen har løpende jobbet med prosjektet gjennom 2016-2017. Fotoleder Øivind Möller Bakken har bistått gruppen med fotodokumentasjonsarbeid. 


Planlagt innhold i rapport og idèkatalog 

Del 1 Utvikling av Villa Sandmo: 

I denne delen presenteres et idèkonsept for Villa Sandmo som et levende historisk møte sted med talende interiører. Villaen skal avspeile tidsperioden 1945-2000. Gjenstander og interiører skal  brukes, berøres og endres på, slik at huset alltid vil kunne gi museets besøkende nye opplevelser. Det ideutvikles også aktiv husformidling i form av særutstillinger, temakvelder, åpent hus arrangementer og innhold på facebook.

 • Fargetrapper forteller om villaens historie
  1/1
  Fargetrapper forteller om villaens historie
 • Taktile prøver forteller om villaens tekstiler
  1/1
  Taktile prøver forteller om villaens tekstiler


Del 2 Hus og hage

Det gis retningslinjer for hovedbygningens restaurering utvendig og det fortelles om Hagegrupens arbeid og planer for restaurering av Villa Sandmos hage.

 • Sandmo villaen slik som den så ut fra hagen i 1980-årene. Legg merke til det flotte staudebedet foran terrassen. MiA.
  1/1
  Sandmo villaen slik som den så ut fra hagen i 1980-årene. Legg merke til det flotte staudebedet foran terrassen. MiA.


Del 3 Hovedbygningens interiør

I denne delen gis det hovedprinsipper for bevaringen av husets interiører. Alle rom i huset er fotografert og undersøkt og det gis detaljerte anbefalinger rundt restaurering. 

 • Spisestuen som den er innredet i dag i Sandmo-villaen. Foto: Øivind Möller Bakken, MiA 2016.
  1/1
  Spisestuen som den er innredet i dag i Sandmo-villaen. Foto: Øivind Möller Bakken, MiA 2016.


Del 4 Møbler og innbo i Sandmo-villaen

I den siste delen av rapporten og idèkatalogen beskrives gjenstandene som befinner seg i Sandmo villaen. For å gjøre interiørene levende er det besluttet at alle husets gjenstander skal inngå i en rekvisittsamling som kan brukes av husets besøkende. Hele samlingen presenteres og hver enkelt gjenstand tidsfestes i rapporten.

Kirsten Linde, konservator NMF

 • Lenestol i Sandmo villaen fra 1950-årene
  1/1
  Lenestol i Sandmo villaen fra 1950-årene