Grønt møtested

Akershus er et fylke i rask utvikling. Vi som museum skal ikke bare vise fortiden, men også være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser. Lørenskog bygdemuseum er et godt eksempel på dette og går grønne tider i møte.

I 2015 overtok Anniken Hesselberg som avdelingsleder for Lørenskog bygdemuseum. Hun har allerede begynt å etablere et nytt møtested i Lørenskog i en grønn oase på Skårer gård mellom kjøpesentre og bilvei. Hver torsdag har hun åpen kafè med hjemmelaget økologisk og allergivennlig mat og kaker. Hun har også åpnet en liten landhandel med grønne varer. Varene formidler ulike håndverkstradisjoner og er nøye plukket ut med høy grad av bærekraft som et av kriteriene. Landhandlere var - i tillegg til å drive nødvendig varehandel, viktige sosiale møtepunkt i nærmiljøet, slik bygdemuseet nå er tenkt å bli. 

Oikos Lørenskog Økolag ble startet på bygdemuseet mars 2016 og siden oppstart har økolaget, i samarbeid med museet, fått på plass bikuber i hagen. Honningen kan kjøpes i vår landhandel. I mai 2017 flytter det inn høner på gården. Det er økolaget som har ansvaret for hønseholdet. Har du lyst til å være med? Ta kontakt!

Høsten 2016 mottok bygdemuseet kr 800.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB. Disse pengene skal gå til å utvikle utstillingen "Kjøkkenveien - matens reise fra jord til bord". Utstillingen forventes å stå klar høsten 2018. 

I løpet av våren og sommeren 2017 skal det anlegges skolehager på Skårer gård. Skolehagene er en del av et pilotprosjekt i samarbeid med Regionkontor for Landbruk og Lørenskog kommune. 

Kontaktperson:
Avdelingsleder Anniken Hesselberg
Mail: anniken.hesselberg@mia.no
Telefon: 41210007

  • Lrenskog_Anniken_Hesselberg.jpg