Besøk oss

  • Diesel_i_skogen.jpg

Postadresse: Postboks 59, 1334 Rykkinn
Besøksadresse: Tolverudveien, Lommedalen
Adkomst med bil, buss 150/210 over Bærums Verk til By. Videre 1.6 km skiltet vei.

Lommedalsbanen er en museumsjernbane som er bygget for å kunne vise bruken av forskjellige typer anleggsjernbanemateriell. Det har aldri vært noen jernbane der hvor Lommedalsbanen i dag er, men dette har vært den eneste mulige måten å vise en heller ukjent del av anleggshistorien som har forandret vårt land fra jordbruk til en Industrinasjon. Det som er spesielt med Lommedalsbanens gjenstander er at disse i hovedsak har vært benyttet i anlegg som har vært forbudt for vanlige mennesker å ferdes i nærheten av. Derved har når anleggene ble avsluttet, materiellet blitt sendt videre til neste anlegg uten at noen har hatt muligheten til å oppleve dette i bruk i sitt rette element. Planen er at det skal rekonstrueres anlegg av typen steinbrudd, gruver, torvmyrer o.l. som de besøkende kan se hvordan de forskjellige lokomotiver og vogner ble brukt.

Hvor finner du oss?

Lommedalsbanen finner du innerst i Tolverudveien i Lommedalen i Bærum kommune.