Ledige stillinger i MiA

Vi søker sommeransatte på Eidsvoll museum, Skedsmo Bygdemuseum og Gamle Hvam museum.