Kommunikasjonsavdelingen

Kjersti Lillebø

Kommunikasjonsleder

André Brunvoll

Formidlings- og arrangementskonsulent

Anne Gustafson

Museumslektor

Sonja Molaug

Museumslektor

Anna Prestsæter

Kommunikasjonsrådgiver

Se også