<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sommeråpent

Åpningsdager sommeren 2017

  • Hurdal_Historielag_Facebook.jpg
    Foto: Jan-Asle Ruud/MiA

Garsjøen skysstasjon

Åpningsdager i sommer er 2/7, 9/7, 23/7, 30/7 og 6/8 fra kl. 13.00 til 15.00. 

Stabburet på Hulderhaugen

Historielagets stabbur på Hulderhaugen vil være åpent 16/7. Også her finnes det mye bygdehistorie i tekst og ting.

Ved spørsmål ta kontakt med Trygve Hoel-Knai (kontaktperson for Museumsutvalget) på tlf: 92 40 12 72. 


Se også: