Ansatte

Trine Grønn Iversen

Avdelingsdirektør

Tom Jøran Bauer

Museumsbestyrer og konservator NMF

Mari Marstein

Konservator NMF, plantesamlingen

Astrid Skedsmo

Fagkonsulent

Sonja Molaug

Museumslektor og arkeolog

Roar Larsen

Driftsleder