Ansatte

Henrik Smith

Avdelingsdirektør

Marit A. Solli

Fagkonsulent

K. Jonas Nordby

Fagkonsulent / Konservator NMF

Britta K. Bergersen

Fotoarkivar

Thore Bakk

Fotograf

Philip Skaug

Driftsleder

Olaf Holm

Museumsmedarbeider

Autumn Acker

Prosjektmedarbeider