Feiring jernverk, Carsten Ankers lysthus og St. Pauls gruve

Feiring Jernverk var i drift fra 1806-1818. I jernverksruinene kan du blant annet se samt Norges best bevarte masovn fra den tida. Årlig arrangeres Jernverkshelga her, med friluftsskuespill og omvisninger i ruinene, som ligger 15 minutters gange fra RV 33 i Feiring. Stien er skiltet.

Carsten Ankers lysthus er en kopi av huset som Carsten Anker fikk bygget på Christenkollen, rett i nærheten av Feiring Jernverk. Dette er et fint turmål, med fantastisk utsikt over Mjøsa.

St. Pauls gruve var i bruk i mange hundre år. Utvinning av jernmalm herfra startet i 1628, og gruven var en hovedleverandør til Carsten Ankers jernverk både i Feiring og på Eidsvoll. Gruven er tilrettelagt for publikum og det arrangeres omvisninger der.

Alle museets aktiviteter i Feiring er det Feiring jernverks venner som står for.