– Slik kan vi bevare og gi nytt liv til Bråtan og Rødlåven på Skaugum

NRK og andre medier har de siste dagene hatt fokus på at kronprinsparet har latt husmannsplassene Bråtan og Rødlåven på Skaugum forfalle. Det er et massivt press fra lokalmiljø og politikere om at disse bygningene må istandsettes og bevares.

Akershus bygningsvernsenter vil bidra til istandsetting og ny bruk av husmannsplassene. Bygningsvernsenteret er en utadrettet enhet under MiA – Museene i Akershus, som har lang erfaring med rådgivning om istandsetting og ny bruk av verneverdige bygninger. Vi har reist ut på befaring til over 400 huseiere – nå reiser vi gjerne ut til Skaugum! Leder for Akershus bygningsvernsenter Margret Lie Wessel har løsningen klar:

Bygningsvernsentret arrangerer kurs i bygningsvern og tradisjonshåndverk. Hva med å invitere håndverkslærlinger til dugnad på Skaugum under kyndig ledelse av senteret vårt? Eller å engasjere ungdom i et prosjekt finansiert gjennom Kronprinsparets fond?

Utfordringen med forfall av verneverdige bygninger gjelder ikke bare kronprinsparet! Det er mange som ringer til oss med spørsmål om rivning eller bevaring. Mye kan reddes. Bygningsvernsenteret jobber for at frafall av kulturminner skal bli så lite som mulig. Det handler om vår felles kulturarv, om historie og identitet. Vår første befaring er alltid gratis.

Håndverk, mangfold og å slippe unge mennesker til

– Kronprinsparet er ikke alene om å finne kulturminnevern utfordrende. Museer og bygningsvernsentre har kompetansen, men mangler ofte ressurser. For oss er det viktig at den historiske kunnskapen om byggene og den håndbårne kunnskapen om istandsetting kobles sammen, sier direktør for MiA – Museene i Akershus Cecilie Øien. Rådgivningstjenesten vi tilbyr er et lavterskeltilbud og vi representerer ikke vernemyndighetene. Her møter man ingen pekefingre, men stor faglig kompetanse og en tro på at «vern gjennom bruk» er et riktig prinsipp.

MiA og Akershus bygningsvernsenter har, sammen med Fortidsminneforeningen, et ønske om å lage et flerårig prosjekt for hvor man kombinerer midler til yrkesopplæring- og integreringstiltak fra stat og kommune. Målgruppen kan være unge som har falt ut av utdanning, arbeidsmarked – eller personer med minoritetsbakgrunn som trenger yrkesfaglig opplæring. Da kan vi både få styrket kulturminnevernet og skape gode, fremtidsrettede prosjekter som også er sosialt integrerende.

 • bilde_4.JPG
  1/3
  Fra restaureringen av Gardlaus i Bærum 2015. Foto: Edvard Undall
 • IMG_8896.JPG
  2/3
  Fra restaureringen av Gardlaus i Bærum 2015. Foto: Edvard Undall
 • vindusrestaurering_5.JPG
  3/3
  Fra restaureringen av Gardlaus i Bærum 2015. Foto: Margret Lie Wessel

Les mer om Akershus bygningsvernsenter