Undervisning

Fetsund Lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren har attraktive undervisningsopplegg for alle trinn fra barnehage til høyskole og universitet. Uteområdene er ideelle for uteundervisning og senteret tilbyr mange opplegg innen fagene biologi, naturfag, geografi, samfunnsfag og historie.
Hvert år underviser vi rundt 3 000 barn, ungdom og voksne.