Nordre Øyeren naturreservat - Norges Amazonas

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta og er et unikt gruntvanns- og mudderområde. Deltaet huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket, noen av Norges største gjedder og en frodig skogsnatur som møter deg hvis du ferdes i båt.

 • Deltaområdet ved lavvann om våren.
  Deltaområdet ved lavvann om våren. Foto: Øystein Søbye

Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng. Det huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag. 

Nordre Øyeren ble naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier – spesielt som rasteområde for fuglene. I 1992 ble deltaområdet Leira danner i innløpet til Nitelva også fredet som naturreservat og utgjør en naturlig forlengelse av området i nord. 

I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde – denne statusen gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene i Norge og verden. Ramsarområdene i verden utgjør «blå perler» på trekkrutene til fuglene hvor de kan finne hvile og søke føde i på sin farefulle ferd langs kloden vår. 

I tillegg har Nordre Øyeren status som IBA(Important Bird Area) og et Emerald Network område, begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold. 

 • Øyerendelta_sommer
  1/10
  Tursti. Fetsund lenser
 • strandeng_merkja_beitende_gragas.JPG
  2/10
  Beitende grågås på Merkja
 • strandeng_arnestangen.JPG
  3/10
  Strandeng i Årnestangen
 • nordre_yeren_5.JPG
  4/10
  Karte i Øyeren
 • nordre_yeren_4.JPG
  5/10
  Vinterstemning i Monsrudvika
 • nordre_yeren_3.JPG
  6/10
  Tuppen av Bukkesand
 • nordre_yeren_2.jpg
  7/10
  Kuer på beite.
 • nordre_yeren_1.jpg
  8/10
  Beverhytte langs Jørholmen
 • flombilde_1.JPG
  9/10
  Fugletårnet på Jørholmen.
 • flombilde_2.JPG
  10/10
  Grågjess