Ansatte

Fredrikke Hegnar von Ubisch

Avdelingsdirektør

Arvid Drabløs Veisdal

Driftstekniker / gartner

Mindor Hesthaug

Frivillig

Gitte Mølkjær

Museumskonsulent

Randi Gunderson Malm

Rådgiver